top of page

היכרות ארוכת שנים ועמוקה עם נושאי התקשורת, הפרסום ויחסי הציבור מעניקה ידע מקצועי רחב בתחום, הידע הזה יכול לשמש עבור אנשים רבים כלי עבודה. במאמרים, טורי דעה, טורים מקצועיים וניתוחים מקצועיים שנעלה כאן תוכלו לקרוא, להתרשם וגם להשכיל וליהנות. הטורים והמאמרים נכתבים באכסניות קבועות במדורים שבועיים וגם כמאמרי אורח מידי פעם.

אתם מוזמנים לקרוא!

bottom of page